Psychologické poradenství

Zaměřujeme se na pomoc v následujících oblastech:
-nedorozumění, konflikty, spory ve vztazích mezi lidmi v rodině, partnerství nebo na pracovišti;
-pocity životního neuspokojení a nepohody;
-zvládání složité či krizové životní situace;
-strach, úzkosti a obavy např. ze selhání v zaměstnání;
-zvládání stresových situací;
-nerozhodnost, ambivalence;
-problematika duchovní cesty, víry a náboženství, psychospirituální krize;
-diagnostika osobnosti pro účely firemní i soukromé;
-úspěšné vystupování, sebeprezentace na veřejnosti;
-objevení a rozvoj skrytých nadání;
-sebepoznání a sebeporozumění;
-poradenství při volbě profese;
-poradenství v oblasti výchovy dětí;
-problémy s příjmem potravy.

V poradenství, diagnostice a terapii využíváme metody:
-analytické (jungovské) psychologie a psychoterapie navazující na odkaz C. G. Junga, např.: práce se symbolem a symbolickým materiálem (jako je Tarot, Symbolon, pohlednice, totemové karty), výklad snu a práce se snovým materiálem, řízená a aktivní imaginace, práce s obrazy a kresebné vyjádření;
-psychodiagnostické metody dle standardů pro psychologické testování (např. MMPI, TMT, Raven, WMS, ICL, Baumtest, FDT, Benton, 16PF);
-nebráníme se při zájmu klienta ani využití metod alternativních jako jsou: astrologický rozbor, výklad tarotových karet nebo I-ťingu a částečně i grafologický rozbor písma.

Poskytujeme služby:
•poradenské nebo terapeutické konzultace individuální
•poradenské nebo terapeutické konzultace párové
•diagnostika osobnosti (pracovní dovednosti, předpoklady pro výkon profese, nadání atd. )
•grafologický rozbor písma
•internetová poradna on-line

O nás:
Mgr. Svatava Janošková
Vzdělání, výcvik a kurzy:
•Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně ve studijním oboru Psychologie, prezenčně, ukončeno Státní magisterskou zkouškou
•Pražská psychoterapeutická fakulta
•The Intermediate exam as a Router of the IAAP (International Association for Analytical Psychology), složena intermediální zkouška na cestě k individuálnímu členství v IAAP
•Výcvik v jungovsky orientované psychoterapii organizovaný Českou společností pro analytickou psychologii
Praxe:
•Městská nemocnice Ostrava, Psychiatrie jako klinický psycholog
•Soukromá psychologická ambulance PhDr. A. Vaculíkové, E. Krásnohorské 1304, Havířov-Podlesí a detaš. Pracoviště Osvobození 1388, Karviná Nové Město
•Práce na ŽL v personalistice- výběrová řízení
Publikace, články, přednášková činnost:
•(přednáška) Struktura a výklad snu. I. konference ČSAP, Brno 2007.
•(článek) Sen v analytické psychologii /Funkce snění/. FORUM JUNGIANUM, vydává ČSAP, Brno, 1/2006, str. 22-23.
•(diplomová práce) Vztah hodnotových orientací k životní spokojenosti. FF MU, Brno 2002.
•(práce k souborné zkoušce) Vybrané osobnostní charakteristiky vegetariánů. FF MU, Brno 2000.

Ing. Marta Grünbergerová
Vzdělání, výcvik a kurzy:
•Vysoká škola Báňská v Ostravě ve studijním oboru ekonomika hutnictví
•Základní teoreticko-odborná část studia grafologie a psychologie při ČGK organizovaná Českou grafologickou komorou
•Intenzivní studium grafologie pro absolventy organizované vzdělávací institucí GRACENT- vzdělávací a poradenské centrum v. o. s. akreditovanou MŠMT ČR
•Personalistika, Využití grafologie v personalistice, seminář organizovaný vzdělávací institucí GRACENT- vzdělávací a poradenské centrum v. o. s. akreditovanou MŠMT ČR
•100 hodin individuální sebezkušenosti u Mgr. A. Náhlíkové
•Seminář pro manažery k tématům – komunikace, týmová spolupráce, obtížené situace a zvládání stresu, řízení atd., pořádaný V-Studiem s. r. o., lektor PhDr. L. Vlček

Psychologické poradenství Adresa : http://terapie-tarot.cz
Kategorie: Život, zdraví
Klíčová slova: psychologie, psycholog Ostrava, výklad snů, tarot, grafologie, astrologie
Uloženo: 13.01.2009
Hodnocení (jako ve škole) 
Hlasuj:   1 2 3 4 5
Hodnocení recenze: Nic
Hodnocení webu: Nic

 
Copyright © 2005-2018 by Zdeněk Hejl. Zásady ochrany osobních údajů.
Napište (nechte si napsat) recenzi. Hodnocení a kritika webu Web-Recenze.cz | Reklama zde