RESPEKTUJTE NÁBOŽENSKÁ PŘESVĚDČENÍ DRUHÝ

Na základě tolerance se dají vystavět dobré lidské vztahy. Když člověk vidí masakry a utrpení, způsobené náboženskou netolerancí, které se táhnou celými dějinami lidstva až do dneška, pochopí, že netolerance je k přežití velice nepřátelská.
Náboženská tolerance neznamená, že člověk nemůže vyjádřit svou vlastní víru. Znamená to, že pokus podkopávat či napadat náboženská vyznání a přesvědčení druhých vedl vždy a rychle k těžkostem.
Od doby starověkého Řecka se filozofové mezi sebou hádali o povaze boha, člověka a vesmíru
Názory autorit přicházejí a odcházejí. V současnosti jsou filozofie mechanizmu a materializmu — které existovaly již ve starém Egyptě a Řecku — velkou módou: snaží se prosazovat, že všechno je hmota, a přehlížejí přitom, že samy, at‘ už jsou jejich vysvětlení evoluce jakkoli chytrá, stále nevylučují existenci přídavných faktorů, které by mohly brát nějakou roli a které by takové věci jako evoluce mohly stěží používat. Právě dnes jsou „oficiálními“ filozofiemi a vyučují se dokonce na školách. Mají vlastní fanatiky, kteří napadají přesvědčení a náboženství druhých. Výsledkem může být netolerance a hádky.
Jelikož se nikdy nemohly nejskvělejší hlavy od 5. století př. n. 1. nebo ještě dříve sjednotit v otázce náboženství a antináboženství, je to bitevním polem člověka, od kterého je lépe zůstat dále.
Ze všech těchto bojů vzešla jedna chytrá zásada: právo mít svou vlastní víru.
„Víra“ a „přesvědčení“ nepodléhají nutně logice — ani je není možno prohlásit za nelogické.
Mohou být zcela odlišnými věcmi.
Nejjistější radou v této oblasti je ta, která jednoduše zdůrazňuje právo rozhodnout se svobodně pro víru. Každý může svobodně sdělovat svá vlastní přesvědčení druhým, a ti je mohou akceptovat. Člověk riskuje, když se bude pokoušet napadat víru druhých, ještě horší bude, když druhé napadá a pokouší se jim škodit kvůli jejich náboženskému přesvědčení. Od nejranějších počátků svého druhu nalézal
člověk ve svém náboženství mnoho útěchy a radosti. Dokonce i „mechanisté“ a „materialisté“ dneška značně budí dojem kazatelů z dřívějších dob, když rozšiřují své dogma.
Lidé bez víry jsou docela politováníhodní. Je možno jim dokonce dát cokoli, čemu mohou věřit. Ale když mají náboženské přesvědčení, respektujte je.

Na cestě ke štěstí může dojít k rozepřím, když nejsou respektována náboženská přesvědčení druhých.

Část textu z knihy Cesta ke štěstí – soubor morálních pravidel od L. Ron Hubbarda

RESPEKTUJTE NÁBOŽENSKÁ PŘESVĚDČENÍ DRUHÝ Adresa : http://www.dianetika.cz
Kategorie: Život, zdraví
Klíčová slova: Dianetika, Scientologie, L. Ron Hubbard
Uloženo: 23.01.2013
Hodnocení (jako ve škole) 
Hlasuj:   1 2 3 4 5
Hodnocení recenze: Nic
Hodnocení webu: Nic

 
Copyright © 2005-2019 by Zdeněk Hejl. Zásady ochrany osobních údajů.
Napište (nechte si napsat) recenzi. Hodnocení a kritika webu Web-Recenze.cz | Reklama zde