Corporate identity – jednotný styl

Cílem každé společnosti je, zapsat se pozitivně a hluboko do povědomí co nejširšího počtu zákazníků. Představit se okolí, dát o sobě vědět. Cest a prostředků k dosažení tohoto cíle je mnoho. Mají-li být účinné, musejí však vzájemně spolupůsobit. To je možné jedině tehdy, opírají-li se o jednotný vizuální styl (Corporate Identity), jehož výsledkem je jasný, nezaměnitelný a jednoznačně identifikovatelný obraz společnosti.

Studio Shark působí na trhu již od roku 1998, nabízíme kompletní reklamní servis a jedním z našich stěžejních produktů je právě tvorba jednotného vizuálního stylu firmy, tzv. Corporate Identity.

Logo - Logomanuál
Nabízíme Vám tvorbu firemního logotypu, který tvoří páteř vizuálního stylu každé firmy a působí jako první a psychologicky důležitý faktor při oslovení zákazníka. Kvalitní logo firmy může vyjadřovat nejen její náplň či zaměření, ale také profesionalitu, solidnost nebo tradici firmy. Součástí logomanuálu je nejen samotný logotyp, ale především soubor pravidel jeho použití.

Corporate Identity a grafický manuál
Takzvaný grafický manuál (design manuál) obsahuje nejen logotyp (viz výše), ale zejména soubor pravidel určujících jeho užití (vizitky, dopisní papíry, obálky, desky, letáky, prospekty, katalogy, inzerce, firemní vozy, ...), případně ve webové prezentaci. Těmto pravidlům firemního stylu říkáme Corporate Identity. Grafický manuál definuje jak přesnou podobu logotypu, jeho varianty a pravidla užití, ale i firemní barvy, firemní písma a další grafické prvky. Jeho součástí jsou i grafické návrhy běžných tiskovin včetně přesných rozkresů pro jejich opakovanou výrobu. Grafický manuál je závazný pro všechny zaměstnance firmy, zejména marketingové pracovníky a tím je zajištěna stylová jednota všech tiskovin a jiných vizuálních dokumentů, kterými se firma prezentuje navenek i uvnitř. Bývá obvyklé a výhodné, když grafický manuál vzniká zároveň s logotypem, ale je možné jej také vytvořit dodatečně k již existujícímu a užívanému logotypu. Je také možné zavedený logotyp podrobit tzv. redesignu a k takto modernizované podobě loga vytvořit grafický manuál.

Pomůžeme Vám efektivně komunikovat s Vašimi cílovými skupinami a zvýšit povědomí o Vaší značce a produktech.

Podrobné informace http://www.studioshark.cz/produkty/corporate-identity.php
Prohlédněte si naše reference http://www.studioshark.cz/reference/corporate-identity.php

Studio Shark
Olga Neumanová
http://www.studioshark.cz
Corporate identity – jednotný styl Adresa : http://www.studioshark.cz/produkty/corporate-identity.php
Kategorie: Reklama, propagace
Klíčová slova: logo, logotyp, logomanuál, jednotný vizuální styl, corporate identity
Uloženo: 26.02.2010
Hodnocení (jako ve škole) 
Hlasuj:   1 2 3 4 5
Hodnocení recenze: 1
Hodnocení webu: 1

 
Copyright © 2005-2018 by Zdeněk Hejl. Zásady ochrany osobních údajů.
Napište (nechte si napsat) recenzi. Hodnocení a kritika webu Web-Recenze.cz | Reklama zde