Elektronický stavební deník - Buildary

Aplikace Buildary.online je vhodná k vedení stavebního deníku v elektronické formě na velkých i malých stavbách.


Na velkých stavbách umožňuje vedení samostatných stavebních deníků pro jednotlivé stavební objekty. Také je možno na jedné stavbě vést deníky jednotlivých podzhotovitelů.
Elektronický stavební deník Buildary.online umožňuje elektronický podpis pomocí certifikátu. Pro vedení stavebního deníku se vyžaduje kvalifikovaný podpisový certifikát, což vyplývá ze zázkona. Pro deníky podzhotovitelů je možno použít i certifikáty generované např. v Adobe Acrobat Readeru.
Elektronický stavební deník výrazně zpříjemňuje práci všem osobám na stavbě, protože stavební deník zpřístupňuje kdykoli a odkudkoli. Jedinou podmínkou je připojení k Internetu.
Elektronický stavební deník Buildary.online také výrazně šetří práci a to hned několika způsoby:
- Umožňuje kopírovat informace z předchozích dnů.
Protože na stavbách se toho zas až tak moc nemění ze dne na den, je tato funkce mimořádně přínosná.
- Nabízí již dříve použité hodnoty formou dynamicky generovaného seznamu.
Pokud jste již v minulosti někdy osobu, stroj nebo materiál ve stavebním deníku použili, pak je vám automaticky nabízí, jakmile začnete psát.
- Není nutné psát, stačí diktovat.
Pro všechny ty, kdo nezvládli psaní všem i deseti, je výraznou úsporou možnost převodu diktovaného textu na text psaný. Tato výhoda obzváště vynikne v případě mobilní verze aplikace Buildary.online. Psát , tedy diktovat denní záznamy do stavebního deníku přes mobil je opravdu velmi příjemné.
- Napojení na docházkový systém.
Na řadě staveb se již dnes využívá docházkový systém. Elektronický stavební deník lze na takovýto docházkový systém napojit a bezpracně z něj načítat informace o osobách na staveništi.
- Načtení informací o počasí.
Na základě GPS souřadnic dokáže Buildary.online načítat informace o počasí. Je úplně jedno, kdy záznam pořizujete. Systém si buď zjistí předpověď počasí nebo si vytáhne historická data z již naměřených hodnot. Údaje lze samozřejmě ručně zeditovat.

Další výhody elektronického stavebního deníku.


Možnost přikládání fotografií a jiných příloh v elektronické formě. Fotografie se tak stává součástí stavebního deníku, není potřeba odkazovat se na fotografie ležící mimo stavební deník.
Jednoduché kopírování a archivace. Výsledný stavební deník je ve formě sady PDF souborů, které jsou chráněny elektronickým podpisem proti následným změnám. Takovouto sadu soubrů snadno zkopírujete v potřebném množství a můžete tak stavební deník archivovat na více místech. Tuto archivaci můžete provádět postupně již v průběhu stavby.
Výborná čitelnost a neodmítnutelnost podpisu. Čitelnost ručně psaného stavebního deníku bývá v praxi velmi problematická. Závisí čistě na osobních schopnostech jednotlivých autorů zápisů. Stejně tak vlastnoruční podpis pod zápisem bývá zpětně zdrojem dohadů. V elektronické formě tyto problémy zanikají. Každý uživatel si může nastavit velikost písma podle svých individuálních potřeb. Elektronický podpis jednoznačně identifikuje podepsanou osobu a v případě kvalifikovaného podpisu je i neodmítnutelný, tedy svou vahou srovnatelný s notářsky ověřeným podpisem.

Praktické zkušenosti s elektronickou formou stavebního deníku.


Nasazení Buildary.online na stavbách je velmi snadné. Aplikace je velmi intuitivní. Na http://www.buildary.online/index.php/cs/podrobnosti
je zveřejněna série videoškolení, s jejichž pomocí zvládne práci v Buildary úplně každý. Navíc je k dispozici kvalitní podpora formou E-mailů nebo telefonicky. Uživatelé v praxi oceňují všechny výše popsané výhody. Především dostupnost a úspora pracnosti jsou považovány za největší přínosy. Obzváště je oceňována mobilní aplikace, která umožňuje poměrně snadno vytvářet plnohodnotné záznamy do stavebního deníku i z běžného mobilního telefónu.

Technické řešení Buildary.online.


Buildary.online je claudová aplikace, která má webového a mobilního klienta. Pro umístění aplikace byl zvolen cloud Azure od firmy Microsoft, který představuje maximálně bezpečné a spolehlivé řešení s možností vysoké škálovatelnosti. Webový klient je možno provozovat v prohlížečích Chrome, Edge, Firefox. Prohlížeč Internet Explorer není již podporován. Mobilní aplikace je v současnosti dostupná ve verzi pro Android (6 a výšší). Verze pro iOS se připravuje také.

Závěr recenze elektronického stavebního deníku Buildary.online.


Stavebnictví je odvědvím, do nějž informační technologie pronikají velmi pozvolna. Platí to jak pro rozvinuté státy (kde se to již postupně mění), ale především podmínky České republiky,kde rozvoj stavebnictví v posledních letech vyloženě stagnuje.
Nezbývá něž věřit, že i u nás proběhne proces digitalizace stavebnictví a že se nevyhne ani stavebnímu deníku. Kvalitní a moderní aplikace Buildary.online k tomu vytváří maximální předpoklady.
Elektronický stavební deník - Buildary Adresa : http://www.buildary.online
Kategorie: Počítače
Klíčová slova: elektronický stavební deník, Buildary, stavba, dokumentece staveb, software
Uloženo: 27.12.2017
Hodnocení (jako ve škole) 
Hlasuj:   1 2 3 4 5
Hodnocení recenze: 1
Hodnocení webu: Nic

Tip: Katalog klanů a hráčů - Godlike.cz

 
Copyright © 2005-2018 by Zdeněk Hejl. Zásady ochrany osobních údajů.
Napište (nechte si napsat) recenzi. Hodnocení a kritika webu Web-Recenze.cz | Reklama zde