Certifikacia budovy - energetické centru

Energetický certifikát budovy je doklad o kvalitatívnych energetických vlastnostiach budovy. Z energetického certifikátu je možné posúdiť, či budova spĺňa minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť alebo nespĺňa. Zároveň posudzuje, aká je úroveň energetického hospodárstva budovy a na základe toho zatriedi budovu do energetickej triedy na stupnici A až G.

Môžeme povedať že energetický certifikát budovy hodnotí objekt z hľadiska týchto energií (potreba energie na ohrev vody, potreba energie na vykurovanie, potreba energie na vzduchotechniku, klimatizáciu, zabudovanú elektroinštaláciu, osvetlenie). v kilowatthodinách na meter štvorcový za rok pre celú budovu. Pri rodinných a bytových domoch, výpočet nebude zohľadňovať vplyv zabudovaného osvetľovacieho zariadenia a klimatizačný systém.

Energetická certifikácia budov vstúpila u nás do platnosti 1.1.2008 podľa zákona 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Vyhlášky 324/2016 MDVaRR SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výpočte energetickej hospodárnosti budov a obsahu energetického certifikátu .
Certifikacia budovy - energetické centru Adresa : http://www.certifikaciabudovy.sk
Kategorie: Obchody a služby
Klíčová slova: Certifikacia budovy, energetický certifikát, termovízne meranie
Uloženo: 26.11.2019
Hodnocení (jako ve škole) 
Hlasuj:   1 2 3 4 5
Hodnocení recenze: Nic
Hodnocení webu: Nic

 
Copyright © 2005-2021 by Zdeněk Hejl. Zásady ochrany osobní­ch údajů.
Napište (nechte si napsat) recenzi. Hodnocení­ a kritika webu Web-Recenze.cz | Reklama zde