Media IT Marketing PR Poradenství Turek

Poskytování poradenství a služeb v oblasti medií, informačních technologií, marketingu, public relations a organizačního poradenství.
Informační technologie. Pojem vznikl přibližně v 50. letech v souvislosti se strojovým zpracování dat. Označuje zařízení či prostředky umožňující zpracování dat. Pojem „informační technologie“ zahrnuje všechny prostředky pro pořízení, uchování, zpracování, prezentaci a přenos dat. V současné době zahrnují IT (ICT - komunikační a informační technologie) všechny fáze zpracování dat. Mnohdy se jedná o podporu jednoduchých úloh. Jinde je nutné při podpoře IS pomocí IT uplatnit projektový přístup a jemu odpovídající praktiky. Stále však platí, že IT se rozdělují na dvě základní části: A) technické prostředky (HW), B) programové prostředky (SW). Public relations (často uváděné zkratkou PR [čti pí ár], pochází z angličiny a volně jej lze přeložit jako "vazby" či lépe "vztahy s veřejností") jsou techniky a nástroje, pomocí kterých instituce nebo firma buduje a udržuje vztahy se svým okolím a s veřejností, nahlíží její postoje a snaží se je ovlivňovat. Jedná se o dlouhodobou cílevědomou činnost, která by měla mimo jiné zajišťovat poskytování informací veřejnosti a zároveň získávání zpětné vazby a dalších informací od veřejnosti. Důležitým aspektem PR je obousměrnost komunikace, kterou umožňují na rozdíl od reklamy. PR jsou důležitou složkou sociální komunikace. PR obecně provádí buďto zvláštní oddělení uvnitř firmy (tzv. in-house) nebo k tomu určené PR agentury nebo komunikační agentury. V České republice tyto agentury sdružuje především APRA (Asociace Public Relations Agentur). V chápání PR se veřejnost dělí na vnitřní a vnější. Vnitřní veřejností se rozumí zejména zaměstnanci organizace. Vnější veřejností se rozumí nejen zákazníci, ale také dodavatelé, investoři, komunita, potažmo celá společnost.

Marketing je jedním z nástrojů obchodní politiky společnosti či jednice. Úkolem marketingu je zabezpečit maximální ekonomický efekt tím, že systematicky vytváří poptávku po nabízeném produktu nebo službě, kterou společnost či jedinec poskytují nebo prodávají. Název pochází z anglického slova market neboli trh a koncovky -ing, která v angličtině zpravidla vyjadřuje činný děj, pohyb, aktivitu. Základními nástroji marketingu jsou: tvorba poptávky průzkum trhu plánování výrobního programu propagace výrobků a služeb Při tvorbě marketingového plánu se často používá tzv. zásada 4P. Konkrétní způsob naplnění jednotlivých zásad se nazývá marketingový mix. Product/Service - Produkt a služby Zaměřuje se na kvalitu nabízeného produktu nebo služby. Průzkumem trhu se zjišťuje, jaké produkty a služby očekává potenciální zákazník a podle toho se pružně přizpůsobuje plán výrobního programu. Price - Cena Úkolem není primárně dodávat na trh špičkové výrobky, ale takové výrobky, které mají nejvyšší poměr užitné hodnoty a ceny. Je potřeba správně identifikovat potenciální zákazníky a cenu nastavit podle jejich očekávání. Promotion - Prezentace výrobku nebo služby Prezentace výrobku nebo služby musí být správně zacílena na potenciální zákazníky. Podle cílové skupiny se musí zvolit správná forma marketingového komunikačního mixu, který obsahuje: podporu prodeje, reklamu, public relations a osobní prodej Place - Distribuce Každý produkt se dobře prodává pouze na správném místě, při správné přiležitosti, nebo ve správný čas (např. zimní bundy v zimě). Proto je velmi důležité kde a jak se produkt prodává.
Media IT Marketing PR Poradenství Turek Adresa : http://www.jiriturek.cz/
Kategorie: Internet, email, služby
Klíčová slova: media, it, ict, marketing, pr, poradenství, poradenstvi, konzultace, informační
Uloženo: 22.03.2008
Hodnocení (jako ve škole) 
Hlasuj:   1 2 3 4 5
Hodnocení recenze: 1
Hodnocení webu: 1

Tip: Anketní systém - ankety, nástěnky, vzkazníky zdarma.

 
Copyright © 2005-2018 by Zdeněk Hejl. Zásady ochrany osobních údajů.
Napište (nechte si napsat) recenzi. Hodnocení a kritika webu Web-Recenze.cz | Reklama zde