Yandex a Rambler v Česku

Globální informační síť se rozšiřuje s neuvěřitelnou rychlostí. Obzvlášť se to týká ruskojazyčného sektoru (RuNetu) kde se každou hodinu objevují noví a noví uživatelé. Podle statistiky „Fondu Veřejného mínění“ v roce 2006 činila skupina uživatelů Internetu v Rusku 28 mil. lidí, tzn. 23% obyvatelstva staršího 18ti let. Ve státech západní Evropy podle údajů za rok 2005 používá Internet od 45 – 75% stejné věkové skupiny. Srovnáním těchto čísel můžeme vyvodit, že potenciál ruského internetu je značně velký. Nutno vzít rovněž v úvahu, že lidé, používající Internet jsou většinou vzdělaní a sociálně aktivní. Ve svém výzkumu poukazuje „Fond Veřejného mínění“ na to, že uživatelé Internetu se výrazně odlišují od běžného obyvatelstva, co se týče sociálně-demografické struktury, velikosti příjmů, vnímání situace, stylu života atd. Taková skupina lidí je nejpřitažlivější pro mnohé reklamní firmy, jelikož v intelektuální sféře efektivnost reklamy významně narůstá.

Právě proto projevují mnohé společnosti zájem o ruskojazyčný Internet při vyhledávání nových zákazníků nebo obchodních partnerů. Ani české firmy nejsou výjimkou. Východní trh států bývalého Sovětského svazu je přitahuje více a více. Proto se mnohé webové stránky českých firem překládají do ruštiny. Narůstá nezbytnost registrace českých internetových zdrojů nejen do mezinárodních, ale i ruskojazyčných vyhledvacích systémů a tématických katalogů. Objevuje se zájem o reklamní plochy RuNetu.

Jak je známo, hlavními vyhledávacími systémy RuNetu jsou Yandex a Rambler, na jejichž základě se nabízí velké množství služeb pro prosazení korporativních webových stránek. Mezi těmito službami je nutné poznamenat možnost provedení kampaní levné a velmi efektivní reklamy. Jedná se o kontextovou reklamu. V Yandexu je k tomu určena služba Yandex-Direct. V rámci Rambleru byla pro tento účel založena samostatná akciová společnost ZAO Begun, jejíž hlavní akciovou společností kromě Rambleru je ještě známá finanční firma FINAM. Ačkoli pokrývají Yandex-Direct a Begun 90% kontextové reklamy RuNetu, neomezují se pouze na ruské reklamní firmy. Zastupitelství obou společností je i na Ukrajině, jejich agentury pracují ve Velké Británii, Německu nebo v Izraeli.

V Česku zastupuje Yandex-Direct a Begun agentura RuMarket.Cz, nabízející evropským klientům služby kontextové reklamy v ruskojazyčném Internetu.

Kontextová reklama vypadá jako menší, jasně vyjádřená textová inzerce, jejíž zvláštností je, že se ukazuje na nejnavšťevovanějších místech Internetu při hledání informací dle klíčových slov nebo frází. V podstatě se uživatel sám snaží najít nezbytnou reklamní inzerci s jejíž pomocí se dostane dále na webovou stránku poskytovtele reklamy.

Největšími plochami operátorů kontextové reklamy v Rusku jsou portály Yandex, Rambler, Mail.ru, Aport, Nigma. Kromě toho spolupracuje každý operátor s mnohými plochami jiných typů, jako jsou např. vyhledávací systémy Ruska, Ukrajiny, Běloruska, Kazachstánu, nebo internetové katalogy, inzerční plochy, zdroje na téma: Business, finance, průmysl, stavebnictví, zdraví, turistika, nemovitosti, zprávy... V únoru 2007 obsahoval partnerský program Begunu více jak 40 tisích ploch. Yandex-Direct, který spustil svůj partnerský program později, již zapojil nad 3 tisíce partnerů.

Kontextová reklama Yandex-Directu je dostupná všem, dokonce i těm, co nemají ruskou verzi svých webových stránek, ba dokonce i těm, kteří nemají webové stránky vůbec. V tomto případě se v reklamním inzerátu objeví odkaz «Adresa a telefon», po jehož zobrazení se vám nabídne «Virtuální vizitka» hledané společnosti.

Velmi důležitou vlastností kontextové reklamy je, že nerozptyluje. Reklama, jež reaguje na požadavek uživatele bývá vnímána spíše jako důležitá informace. Uživatel např. napsal do vyhledávacího okénka «České vysoké školy» a ve výsledcích hledání objevil reklamní blok «Vysokoškolské vzdělání v Česku. Služby agentury "Euroeast" ohledně přípravy pro přijetí na české vysoké školy». S největší pravděpodobností na inzerát zareaguje a navštíví webovou stránku české společnosti Euroeast.

Popularita efektivní a zaměřené internetové reklamy neustále roste. Podle údajů analytických služeb Begunu, Ramblera a Yandexu dosáhl tržní obrat kontextové reklamy v roce 2006 $110 mil. Ve srovnání s rokem 2005 (obrat $45 mil.) vyrostl více než 2,5 krát. Předpověď pro rok 2007 je minimálně dvojnásobné zvýšení obratu - $220 mil. Podle těchto údajů si můžeme představit jak moc se kontextová reklama RuNetu rozvíjí a jak moc je atraktivní pro zákazníky. To znamená, že tento způsob postupu svého zboží a služeb nemůže být nezajímavý pro české společnosti pracující na trzích Ruska a SNS, nebo pro ty, kteří se na tento trh chtějí dostat.

RuMarket.Cz
www.rumarket.cz
Yandex a Rambler v Česku Adresa : http://www.rumarket.cz/Yandex_a_Rambler_v_Cesku.html
Kategorie: Internet, email, služby
Klíčová slova: Yandex, Rambler, sns, begun, rusky internet, Kontextová reklama, runet
Uloženo: 29.10.2007
Hodnocení (jako ve škole) 
Hlasuj:   1 2 3 4 5
Hodnocení recenze: 5
Hodnocení webu: 5

Tip: Anketní­ systém - ankety, nástěnky, vzkazní­ky zdarma.

 
Copyright © 2005-2020 by Zdeněk Hejl. Zásady ochrany osobní­ch údajů.
Napište (nechte si napsat) recenzi. Hodnocení­ a kritika webu Web-Recenze.cz | Reklama zde