Klima consulting

Snižujeme hluk v průmyslu, v obytné zástavbě, v dopravě apod. Často se stává, že investor provede protihlukové úpravy na základě laické úvahy a teprve později zjistí, že stále nesplňuje potřebné normy a musí protihlukové úpravy provádět a platit znovu.
Nařízení vlády o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací č. 502/2000 sb. stanoví nejvyšší přípustné hodnoty hluku a vibrací v pracovním prostředí, ve stavbách pro bydlení, ve stavbách občanského vybavení a ve venkovním prostoru. Nejnižší přípustné hodnoty zvukové izolace vnitřních dělicích konstrukcí budov i obvodových plášťů stanoví ČSN 73 0532 Akustika - Ochrana proti hluku v budovách a souvisící akustické vlastnosti prvků - Požadavky, vydaná v roce 2000. Dodržení požadavků této normy je požadováno obecně závaznými právními předpisy. Hygienická služba nebo stavební úřady proto často potřebují jako podklad pro rozhodnutí výsledek měření stavební vzduchové neprůzvučnosti stěn či stropů oddělujících výrobní či restaurační prostory od obytných místností.

Důkladná znalost souvisejících předpisů a zkušenosti z oboru nám dovolují zhodnotit stávající stav a navrhnout protihluková opatření tak aby splňovala potřebné normy a byla přijata Hygienickou stanicí a zároveň byla optimální z hlediska finančních nákladů.
Klima consulting Adresa : http://www.odhlucneni.cz
Kategorie: Průmysl, zemědělství­, výroba
Klíčová slova: hluk, snizovani hluku, protihlukova opatreni
Uloženo: 31.05.2006
Hodnocení (jako ve škole) 
Hlasuj:   1 2 3 4 5
Hodnocení recenze: 1
Hodnocení webu: 1

 
Copyright © 2005-2021 by Zdeněk Hejl. Zásady ochrany osobní­ch údajů.
Napište (nechte si napsat) recenzi. Hodnocení­ a kritika webu Web-Recenze.cz | Reklama zde