Diagnostika systémů olej -papír

ELDIAG, s.r.o. je ryze soukromá Akreditovaná laboratoř č.1226 pro diagnostiku netočivých vysokonapěťových strojů (transformátory, tlumivky, kondenzátory, kondenzátorové průchodky). Pokud je nedílnou součástí izolačního systému izolační olej (transformátorový olej), nabízená diagnostika umožňuje pokrýt téměř veškeré myslitelné příčiny poruch těchto systémů. Sortiment zkoušek umožňuje využít jak normované testy IEC, podnikové normy, směrnice a nejnověji zkoušky podle ČSN EN 60422 viz http://www.eldiag.cz/cz/texty/csn-en-60422-doporucene-hodnoty-pro-izolacni-olej-v-provozu-zkraceny-výtah . Tuto mezinárodní normu je v oboru nutné považovat za převratnou, protože poprvé informativně a komplexně zavádí přehled zkušebních metod, rozděluje výsledky podle napěťových hladin zkoušeného zařízení a také předepisuje intervaly opakování zkoušek. Dosud se tyto činnosti v různé míře nacházely jen v podnikových normách či směrnicích. Diagnostika, kterou umožňuje izolační olej či transformátorový olej je pro jednoduchý odběr vzorku velmi efektivní, protože olej často obsahuje informace i o stavu pevné izolace, nebo se využívá rovnovážných stavů mezi olejem a pevnou izolací např. při hodnocení vlhkosti. Výše uvedená norma je zaměřena především na indikaci navlhnutí izolace a provozního opotřebení – zestárnutí.
Jiná rizika poruch představují skryté závady tepelného nebo elektrického původu, které odhaluje spolehlivě plynová chromatografie. Je snadno představitelné, že když dojde např. k uvolnění nějakého spoje, že se místo bude průchodem proudu zahřívat – pálit, nebo dojde-li poruchově ke vzniku el. výbojů, budou vznikat plyny. Tyto plyny je možné vakuem z oleje získat. Plynová chromatografie pak umožní ze skladby různých plynů definovat typ závady a z množství těchto plynů i určit závažnost probíhajícího děje. Další druh závad tvoří konstrukční poškození, vlivem blízkých zkratů které lze nepřímo indikovat měřením změn hodnot napětí nakrátko při sníženém napětí. Vedle toho je možné diagnostikovat další závady přímo na transformátoru, elektrickým měřením. Využívá se dosud neobnovená norma ČSN 35 1090, která uvádí zapojení měřených vinutí při měření izolačního odporu, kapacity a ztrátového činitele tg δ. Na webu je v několika kapitolách uvedeno jaké důsledky mají různá zapojení vinutí. Kromě kapacity jsou obě metody silně teplotně závislé, a proto je nutné definovat reprodukovatelným způsobem i měření teploty vinutí. Pro praxi lze na webu www.eldiag.cz najít zkrácené výtahy z norem, některé naprogramované výpočty i s nomogramem pro přepočet teplotně citlivého izolačního odporu na referenční teplotu. Web elektrotechnickou veřejnost seznamuje také s metodami z jiných oborů, jako je fyzikální chemie, či obecná chemie. Stručně je např. popsána funkce plynového chromatografu s příkladem složení rozkladových plynů, rozdělených podle příčiny závady izolační soustavy.
Obecně se web snaží o osvětu vlastností vybraných zkušebních metod s příklady hodnocení výsledků a jednoduchých statistických přehledů měření systémů olej-papír. Pro odbornou veřejnost, popisuje vlastnosti testů, indikační zaměření, přednosti či nedostatky a zdá se, že v této téměř systematické činnosti nemá v ČR obdobu.

Diagnostika systémů olej -papír Adresa : http://www.eldiag.cz
Kategorie: Průmysl, zemědělství­, výroba
Klíčová slova: izolační olej, transformátorový olej, plynová chromatografie
Uloženo: 30.01.2014
Hodnocení (jako ve škole) 
Hlasuj:   1 2 3 4 5
Hodnocení recenze: 3
Hodnocení webu: 2

 
Copyright © 2005-2021 by Zdeněk Hejl. Zásady ochrany osobní­ch údajů.
Napište (nechte si napsat) recenzi. Hodnocení­ a kritika webu Web-Recenze.cz | Reklama zde