Víte jak správně vyčistit a zkontrolovat

K jakým změnám v oblasti legislativy došlo a jaké jsou Vaše povinnosti? To vše se dozvíte v následujícím článku.

Ročně vznikne požár z důvodu zanedbaných komínům ve více než 300 obytných domech. Aby se těmto případům předešlo, platí od ledna 2011 nové nařízení vlády týkající se požární bezpečnosti. Podle něj musí každý používaný komín alespoň jednou ročně zkontrolovat kominík, což se týká asi 2,5 milionu nemovitostí na území ČR. Kontroly se nyní nově budou týkat nejen komínů na pevná paliva, ale i na plyn.
Kontrola komínového tělesa

Kontrola komínového tělesa trvá asi hodinu a je možné jí provádět kdykoliv v roce. Doporučuje se však nechat jí na letní měsíce, kdy se v nemovitosti netopí. Ceny kontrol se aktuálně pohybují v rozmezí mezi 300 a 500 Kč podle stavu a přístupnosti komína. K tomu je však nutné si připočítat cenu za dopravu, která se liší podle vzdálenosti, kterou k Vám bude muset kominík urazit, a cenu za případné čištění. Pokud kominík při kontrole použije kameru nebo endoskop, může se cena i zdvojnásobit.

Od 1. 1. 2011 vypracuje kominík po provedení kontroly vždy zprávu o kontrole, anebo čištění spalinové cesty, která by měla být uložena u majitele nemovitosti a v případě ztráty bude možné si od kominíka vyžádat kopii. Pokud budou při kontrole zjištěny závažné nedostatky, v jejichž důsledku by mohlo dojít k požáru nebo otravě, je kominík povinen nahlásit tento stav stavebnímu úřadu nebo orgánu státního požárního dozoru a ti mohou topení v nemovitosti zakázat.

!!! Pokud se kontroly a čištění komína nedodrží, může být udělena pokuta až 25.000,- Kč. !!!

Zanedbávání pravidelných kontrol a čištění komínového tělesa se však majitelům nemovitostí rozhodně nevyplatí. Kromě toho, že tím ohrožují svůj majetek i zdraví a životy svých blízkých, jim může být udělena pokuta až 25 000 Kč. Kontroly komínových těles je možné vynechat pouze v případě:

* použití plynových vafek odvětrávaných fasádou
* nepoužívaných komínů – pokud jsou označené cedulkou „Mimo provoz“

Čištění komínového tělesa

Čištění komínového tělesa je nejlepší provádět před začátkem topné sezony a u pevných paliv by se mělo po třech měsících opakovat. U plynu stačí čistit jednou ročně a vždy jej musí provádět kominík.
Postup v případě požáru a škody způsobené komínem

Pojišťovny budou informace pro šetření pojistné události čerpat od vyšetřovatelů hasičů. Pokud požár vznikne od zaneseného komína, bude postup hasičů i pojišťovny záviset i na tom, jak se o komín majitel nemovitosti staral. Budou se zkoumat i doklady, zda byl komín řádně čištěný a kontrolovaný. Tyto se dají získat od kominíka, který musí veškerou agendu archivovat. Pokud se zjistí pochybení, mohou hasiči udělit pokutu a pojišťovny pak strhnou až desítky tisíc z vypláceného pojištění.

Vysvětlení pojmů a vzorové zprávy (technická, revizní, o provedení kontroly)

Kontrolu spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, která má živnostenské oprávnění v oboru kominictví.

Provádí se kontrola:

* Spalinové cesty
* Komína
* Bezpečného přístupu ke komínu
* Bezpečnosti stavby
* Stavebně technického stavu

Čištění spalinové cesty provádí způsobilá osoba, která má živnostenské oprávnění v oboru kominictví.

Spalinovou cestu pro odtah spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně je možné provádět svépomoci.

Revize spalinové cesty provádí způsobilá osoba, která má živnostenské oprávnění v oboru kominictví a která je zároveň revizním technikem komínů, nebo spalinových cest.

Revize se provádí:

* Před uvedením spalinové cesty do provozu
* Po každé stavební úpravě komína
* Při změně druhu paliva
* Před výměnou nebo novou instalací spotřebiče paliv
* Po komínovém požáru
* Při vzniku trhlin ve spalinové cestě (i při podezření)

Vypalování komína:

Vypalování je možné provádět tehdy, pokud není možné pevné usazeniny odstranit jiným způsobem.

Vypalovat jej může jen způsobilá osoba, která má živnostenské oprávnění v oboru kominictví, nebo revizní technik komínů a to za pomocí další k tomu způsobilé osoby.

Majitel stavby toto oznamuje příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje min. 5 pracovních dnů předem.
Víte jak správně vyčistit a zkontrolovat Adresa : http://pr-web.cz/rady-a-navody/vite-jak-spravne-vycistit-a-zkontrolovat-komin/
Kategorie: Průmysl, zemědělství­, výroba
Klíčová slova: komín, komíny
Uloženo: 11.01.2011
Hodnocení (jako ve škole) 
Hlasuj:   1 2 3 4 5
Hodnocení recenze: Nic
Hodnocení webu: Nic

 
Copyright © 2005-2021 by Zdeněk Hejl. Zásady ochrany osobní­ch údajů.
Napište (nechte si napsat) recenzi. Hodnocení­ a kritika webu Web-Recenze.cz | Reklama zde