Vodovody, kanalizace

Firma Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o. Chrudim nabízí služby pro vás: zpracování provozních řádů veřejných vodovodů, zpracování provozních řádů úpraven vody, zajištění odběru vzorků pitných vod, jejich doprava do laboratoře, zajištění potřebných chemických analýz, vyhodnocení kvality vody ve vztahu dle Vyhl č. 252/2004 Sb. pro pitnou vodu či ve vztahu k její úpravě na vodu pitnou, zajištění řízení provozu vodovodů a úpraven vod v souladu s platnou legislativou, zajištění činnosti smluvního vodohospodáře u průmyslových a zemědělských závodů, bezplatná poradenská činnost, legalizace odběru vody, stanovení ochranných pásem, zpracování hlášení pro vodoprávní úřady, podniky Povodí, ČIŽP, zpracování majetkové a provozní evidence vodovodu, příp. úpravny vody, zpracování žádostí pro oprávnění Krajského úřadu k provozu vodovodu pro veřejnou potřebu, dodávka zařízení pro zdravotní zabezpečení a dezinfekci vody, stanovení rozsahu pásem hygienické ochrany vodních zdrojů
Vodovody, kanalizace Adresa : http://www.vodovody-kanalizace.eu/
Kategorie: Průmysl, zemědělství­, výroba
Klíčová slova: monitoring, majektová evidence, legalizace odběru vody
Uloženo: 22.09.2010
Hodnocení (jako ve škole) 
Hlasuj:   1 2 3 4 5
Hodnocení recenze: Nic
Hodnocení webu: Nic

 
Copyright © 2005-2021 by Zdeněk Hejl. Zásady ochrany osobní­ch údajů.
Napište (nechte si napsat) recenzi. Hodnocení­ a kritika webu Web-Recenze.cz | Reklama zde