ZTS Elektronika SKS

ZTS Elektronika SKS
je slovenskou spoločnosťou pôsobiacou na trhu od roku 1994, ako jedna z následných dcérskych spoločností ZTS EVÚ Nová Dubnica.

Vo všetkých našich činnostiach poskytujeme komplexnú službu realizovanú prostredníctvom našich zamestnancov, ktorá zahŕňa individuálny prístup, poradenstvo, riešenie problému, dodanie meracej techniky, ESD materiálov a produktov.

Kalibrácie:
Kalibrácie meracej techniky a zariadení vykonávame v našom kalibračnom laboratóriu a na mieste u zákazníka akreditovane na základe osvedčenia o akreditácii SNAS pod registračným číslom 066 na kalibráciu, osvedčenie o akreditácii K-004. Kalibračné laboratórium vykonáva kalibráciu meradiel vo vlastných laboratórnych priestoroch so stálym vybavením a na mieste používania kalibrovaných meradiel (u zákazníka) od roku 1993.

Školenia:
Na základe oprávnení Národného inšpektorátu práce č. VVZ-0013/14-05.1 a č. VVZ-0017/14-05.2 a v nadväznosti na vyhlášku MPSVaR SR č. 356/2007 Z. z., vykonávame výchovu a vzdelávanie odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z. – elektrotechnik § 21 , samostatný elektrotechnik § 22, elektrotechnik na riadenie činností alebo prevádzky § 23 a revízny technik § 24. K uvedenej odbornej spôsobilosti vykonávame i aktualizačnú odbornú prípravu v rozsahu jednotlivých oprávnení.

Výchovu a vzdelávanie v oblasti bezpečnosti práce vykonávame na základe oprávnenia č.VVZ-0028/14-01.1 - výchova a vzdelávanie zamestnancov a vedúcich zamestnancov.

V oblasti odborných školení realizujeme školenia v oblasti elektrostatickej ochrany, termodiagnostiky, revízií vyhradených technických zariadení elektrických, meraní kvality elektrickej energie, obsluhy a využitia meracích prístrojov, metód meraní, využitia a používania softvéru k vybraným typom meracích prístrojov, metrológie, legislatívy a ochrany pred požiarmi. Ponúkame i možnosť osobných konzultácií k jednotlivým oblastiam. Školenia prebiehajú v školiacej miestnosti v sídle našej spoločnosti, a v prípade dohody i na mieste u zákazníka.
ZTS Elektronika SKS Adresa : http://www.elektronika.sk
Kategorie: Obchody a služby
Klíčová slova: Kalibracie, Predaj meradiel, Termodiagnostika, Školenia, ESD Antistatika, Merani
Uloženo: 15.12.2016
Hodnocení (jako ve škole) 
Hlasuj:   1 2 3 4 5
Hodnocení recenze: Nic
Hodnocení webu: Nic

 
Copyright © 2005-2020 by Zdeněk Hejl. Zásady ochrany osobní­ch údajů.
Napište (nechte si napsat) recenzi. Hodnocení­ a kritika webu Web-Recenze.cz | Reklama zde