Bezpecnost Práce

1-1-BEZPEČNOST PRÁCE

Zaměstnavatel je dle zákoníku práce povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví při práci s ohledem na rizika, nebezpečné činitele a procesy pracovního prostředí a pracovních podmínek, které se týkají výkonu práce zaměstnanců (dále jen „rizika“).

Každá pracovní činnost přináší pro člověka jako zaměstnance nebo fyzickou osobu, která se s vědomím zaměstnavatele zdržuje na jeho pracovištích riziko.
Zákonnou povinností zaměstnavatele je rizika soustavně vyhledávat a hodnotit. Vyhodnocená rizika odstranit a přijmout opatření, technická, organizační a jiná opatření k prevenci rizik podle všeobecných prevetivních zásad uvedených v zákoníku práce a dle právních a ostatních předpisů.

Zaměstnavatel je povinen seznamovat všechny své zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Znalost právních a ostatních předpisů se, kterými byl zaměstnanec prokazatelně seznámen, je pro zaměstnance nedílnou součástí jeho kvalifikačních předpokladů pro výkon práce. Pravidelné ověřování znalostí zaměstnanců z bezpečnostních předpisů je základní povinností všech vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení, kteří mají dodržování těchto předpisů zaměstnanci soustavně vyžadovat a kontrolovat. Mezi zákonnou povinnost zaměstnavatele patří i zajištění závodní preventivní péče.

Za dodržování všech zákonných povinností v oblasti bezpečnosti práce dle právních a ostatních předpisů nese odpovědnost zaměstnavatel a vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

Základní právní rámec oblasti BOZP :
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění.
Zákon č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.
Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví
NV č. 01/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí ve znění pozdějších předpisů.
NV č. 494/2001 Sb., kterým se stanoví způsob evidence, hlášení a zasílání záznamu o úrazu, vzor záznamu o úrazu a okruh orgánů a institucí, kterým se ohlašuje pracovní úraz a zasílá záznam o úrazu. Od 1.1.2010 NV č. 201/2010 Sb., o způsobu evedence úrazů, hlášení a zasílání záznamů o úrazu.
NV č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.
Bezpecnost Práce Adresa : http://www.iqservis.cz
Kategorie: Jiné
Klíčová slova: Bezpecnost Práce,Bozp
Uloženo: 26.12.2010
Hodnocení (jako ve škole) 
Hlasuj:   1 2 3 4 5
Hodnocení recenze: Nic
Hodnocení webu: Nic

 
Copyright © 2005-2021 by Zdeněk Hejl. Zásady ochrany osobní­ch údajů.
Napište (nechte si napsat) recenzi. Hodnocení­ a kritika webu Web-Recenze.cz | Reklama zde