Získejte cenná data ze svého webu

Cíle webu a jejich měření a vyhodnocování
Základními ukazateli úspěšnosti webu jsou jeho návštěvnost a konverze. Primárním cílem komerčně zaměřeného firemního webu je obvykle získání nových zákazníků, rozšíření prodeje výrobků a služeb stávajícím zákazníkům, zvýšení jejich spokojenosti a loajality, posílení firemní značky, případně snižování nákladů na marketing a prodej. Konverze je v tomto případě generování poptávky formou vyplněného elektronického formuláře, navázáním online chatu s pracovníkem zákaznického servisu, zasláním e-mailu či telefonickým kontaktem, vyplnění ankety, stažení informačních letáků o produktech a službách, shlédnutím videa apod.

U e-shopu je hlavním cílem generování zisku, růst obratu, počtu registrovaných uživatelů a zvýšení loajality zákazníků. Konverzí je obvykle objednávka a registrace. Dalšími cíly eshopu může být opakovaný nákup, vyšší průměrná objednávka (tzv. up-sell – více zboží v jedné objednávce) apod.

Proto, abyste mohli vyhodnocovat obchodní úspěšnost webu, musíte být schopni plnění těchto cílů měřit. Dnes existuje řada webových analytických nástrojů, které mohou měřit tyto údaje jak v absolutních hodnotách (např. návštěvnost z různých zdrojů, počet a hodnota objednávek), tak i relativních hodnotách (procenta konverze vztažené k počtu návštěvníků webu). S jejich pomocí můžete vyhodnocovat veškeré zdroje návštěvnosti webu a online kampaně v čase (generovaná návštěnost, konverzní poměr, akviziční náklady na konverzi) a porovnávat jejich úspěšnost a efektivitu mezi sebou. Dále vám tyto nástroje umožní vyhodnocovat orientačně i efekt offline kampaní (tedy kampaní založených na tradičních marketingových nástrojích) a pracovat s daty o vašich potenciálních i stávajících zákaznících.

Kdy analytický nástroj nainstalovat

Ideální okamžik pro instalaci vhodného analytického nástroje je před testováním nově připravovaného webu. I v případě, kdy vám web již pár měsíců či let běží, není problém tento nástroj snadno doinstalovat a začít sbírat a vyhodnocovat data o jeho provozu prakticky okamžitě. Pokud si nevíte rady, obraťte se na odborníky.

Druhy analytických nástrojů

V případě, že vlastníte web s redakčním systémem, resp. administrátorským rozhraním, je možné, že redakční systém disponuje speciálním modulem, který vám poskytuje základní statistiky o návštěvnosti webu, z jakých zdrojů či lokalit návštěvníci pocházejí nebo jaká je délka návštěvy apod. Tyto informace vám mohou pomoci např. zjistit, zda marketingová aktivita, kterou jste realizovali, měla či neměla dopad na návštěvnost vašeho webu. Výstupy z takových statistik bývají grafické, u starších redakčních systémů pouze numerické.

Příklad statistiky z redakčního systému

Statistiky z redakčních systémů jsou však většinou velmi omezené a nejsou schopny zodpovědět většinu otázek, které jsou zásadní pro vyhodnocení prodejního a marketingového výkonu webu. Mezi tyto otázky patří:
• Jaká reklama má největší účinnost a nejlepší ROI?
• Jaký vyhledavač přivádí nejvíce návštěvníků, jaký „nejlepší“ návštěvníky?
• Přes které dotazy nás lidé naleznou?
• Které hledané výrazy přinášejí největší zisk?
• Z jakých zdrojů přichází návštěvníci na můj web, který zdroj vykazuje nejmenší míru opuštění, nejvyšší procento konverze, resp. nejnižší akviziční náklady na konverzi?
• Navštěvují web pouze stávající zákazníci nebo i noví, v jakém poměru?
• Jaké jsou nejnavštěvovanější stránky webu, jaké stránky naopak návštěvníky odrazují?
• Odkud z mého webu návštěvníci odcházejí, v jaké míře a proč?
• Co a jak uživatele webu ovlivňuje, čemu věnují největší pozornost, co jim pomáhá při rozhodování?
• Kolik návštěvníků uskutečnilo v posledním týdnu objednávku, v jaké hodnotě a jaké stránky si na na webu předtím prohlédli?

Na základě zodpovězení těchto otázek je možné s webovou prezentací a online marketingovými aktivitami cíleně pracovat a zvyšovat tak obchodní výkon vašeho webu. Existuje řada analytických nástrojů, které poskytnou odpovědi na tyto otázky. Zcela jistě nejpoužívanější je Google Analytics, který, jak název napovídá, patří do skupiny aplikací společnosti Google.

Google Analytics

Google Analytics je vhodný jak pro začátečníky, tak i pro ostřílené online marketéry. Umožňuje sledovat obrovskou škálu informací o provozu na vašem webu a chování vašich návštěvníků dle různých segmentů a hledisek – z návštěvnosti z vyhledávačů, z placeného a neplaceného vyhledávání, z jednotlivých online kampaní, přímé návštěvnosti a odkazujících stránek, návštěvy z mobilních zařízení apod.

Oproti jiným aplikacím má mnoho výhod:

• Pokud využíváte prakticky jakoukoli jinou aplikaci Google (třeba Gmail), budete mít i do Google Analytics stejné přístupové údaje
• Zavedení měření Google Analytics na web je pro jakéhokoli webmastera a i pro mnoho zkušenějších uživatelů velmi jednoduché
• I pro nezkušeného uživatele, je orientace v základních informacích snadná a intuitivní
• Profesionálové v oblasti tvorby a správy webů zase ocení informační hloubku a variabilitu tohoto nástroje
• Google Analytics je velmi komplexní a je propojitelný s jinými nástroji ze stáje Google (např. Google Adwords, Google Webmaster Tools, …)
• Funkce a možnosti Google Analytics se neustále vyvíjí a rozšiřují
• Není nutné cokoli na vašem počítači instalovat, jedná se o webovou aplikaci
• Na internetu je k práci s Google Analytics velké množství návodů a informací
• A navíc – je zdarma
Drobné nevýhody systému jsou tyto:
• Přestože není problém nastavit aplikaci do českého prostředí, některé pojmy jsou stále pouze v angličtině
• Občas se vyskytne nová funkce, která se nechová tak, jak by uživatel předpokládal
• Začátečník a občasný uživatel není schopen plně využít možnosti a potenciál tohoto nástroje

Miroslav Král je odborníkem na danou problematiku a managing partnerem konzultační společnosti www.marketup.cz.
Získejte cenná data ze svého webu Adresa : http://www.marketup.cz/
Kategorie: Internet, email, služby
Klíčová slova: internet marketing, online marketing, homepage,atraktivní homepage
Uloženo: 24.06.2012
Hodnocení (jako ve škole) 
Hlasuj:   1 2 3 4 5
Hodnocení recenze: Nic
Hodnocení webu: Nic

Tip: Anketní­ systém - ankety, nástěnky, vzkazní­ky zdarma.

 
Copyright © 2005-2020 by Zdeněk Hejl. Zásady ochrany osobní­ch údajů.
Napište (nechte si napsat) recenzi. Hodnocení­ a kritika webu Web-Recenze.cz | Reklama zde