OVB uzavírá obchodní rok 2010 s očekávan

Světová ekonomika se sice v roce 2010 dokázala zotavit z konjunkturálních problémů loňského roku rychleji, než se čeka-lo, ale v průběhu roku 2010 se objevily nové nejistoty kvůli zadlužení a struktu-rálním problémům některých zemí Evropské unie. Průběh obchodu společnosti OVB Holding AG v roce 2010 se ukázal, jak se podle obecných podmínek trhu očekávalo, jako smíšený.
Celkové provizní příjmy dosáhly se 197,3 miliony eur (předcházející rok: 201,6 milionů eur) bezmála úrovně předešlého roku. „Začátek hospodářského roku 2010 probíhal zdrženlivě,“ vysvětluje Wilfried Kempchen, předseda představen-stva společnosti OVB Holding AG. „V průběhu roku se nám však podařilo obchod oživit, především ve střední a východní Evropě.“ Celkové provizní příjmy v seg-mentu Střední a východní Evropa se v roce 2010 zvýšily o 10,6% na 93,6 milionů eur, zatímco segmenty Německo a Jižní a západní Evropa zůstaly následkem po-klesu celkových provizních příjmů o 7,3% na 71,4 milionech eur, respektive 18,9% na 32,7 milionu eur pod hodnotami předešlého roku.
Výsledek koncernu před úroky a daní (EBIT) se v obchodním roce 2010 snížil oproti minulému roku o 9,6 milionů eur na 4,8 milionů eur. Marže EBIT činila 2,4% (předcházející rok: 4,8%).
Přebytek koncernu v roce 2010 byl v uplynulém hospodářském roce okolo 4,0 milionů eur (předcházející rok: 8,8 milionů eur), z čehož vznikl nerozředěný výsledek 0,28 eur na akcii (předcházející rok: 0,61 eur při stejném počtu akcií). Představenstvo a dozorčí rada navrhnou na valné hromadě 10. června 2011 schválit v zájmu kontinuální dividendové politiky v porovnání s uplynulým rokem nezměněnou dividendu 0,50 eur na akcii.
I nadále je potěšitelný vývoj počtu nových zákazníků. V celé Evropě má OVB okolo 2,8 milionu zákazníků. „39 400 nových zákazníků v segmentu Střední a východní Evropa je jasným důkazem vážnosti a důvěry projevované finančním poradcům OVB“, říká Mario Freis, člen představenstva, zodpovědný za zahraničí.
Počet finančních poradců na plný úvazek ve 14 zemích Evropy se v roce 2010 v porovnání s uplynulým rokem bezvýznamně snížil o 1,4% na 4 600 zaměstnanců. Společnost OVB zavedla v roce 2010 pro obchodní cestující nový provizní mecha-nismus, a tím upravila platební oceňování prodeje tak, aby více odpovídalo trhu a bylo transparentnější.
„Společnost OVB začala aktuální obchodní rok s velkým optimismem“, informuje finanční ředitel Oskar Heitz. Společnost plánuje na rok 2011 zvýšení údajů obratu a hospodářského výsledku oproti roku 2010. „Společnost OVB zvládla těžkou fázi 2009/2010 vesměs uspokojivě. Naším cílem je do budoucna opět navázat na dřívější fáze růstu“, doplňuje Wilfried Kempchen, předseda představenstva spo-lečnosti OVB Holding AG.
OVB uzavírá obchodní rok 2010 s očekávan Adresa : http://ovb.name
Kategorie: Internet, email, služby
Klíčová slova: OVB, OVB Allfinanz, OVB Holding AG, finanční poradci
Uloženo: 05.05.2011
Hodnocení (jako ve škole) 
Hlasuj:   1 2 3 4 5
Hodnocení recenze: Nic
Hodnocení webu: Nic

Tip: Anketní systém - ankety, nástěnky, vzkazníky zdarma.

 
Copyright © 2005-2018 by Zdeněk Hejl. Zásady ochrany osobních údajů.
Napište (nechte si napsat) recenzi. Hodnocení a kritika webu Web-Recenze.cz | Reklama zde