Obec Ješov

Poloha

Ves Ješov se nachází v západní části Olomouckého kraje 9 km jihozápadně od města Litovle na svahu horského hřbetu Bouzovské vrchoviny v nadmořské výšce přibližně 450 m n.m.


Historie

První zmínka o vsi připadá již k roku 1309. Původní osada stále prý na těch místech, kde se doposud říká „Na starém Ješově“ a to až do konce 15. století, kdy došlo z neznámých důvodů k jejímu zániku. V době, kdy byl Ješov ještě prosperující a živou vsí, psalo se po něm mnoho významných rodů jako páni z Lipé, páni z Kunštátu, páni z Kravař či páni ze Sovince. Obec to musela být jistě významná, neboť se tu připomínala zákupní rychta, panský dvůr a dokonce i kostel, ve kterém bylo ještě navíc podací právo – tedy právo dosazovat kněze. Někteří historikové se dokonce domnívají, že u tak prosperující obce musela být i tvrz. Přestože to bylo sídlo jistě významné, své postavení si však nedokázalo udržet. Za prvního majitele pusté vsi Ješova je uváděn Vilém z Pernštejna, který v roce 1516 prodává všechen tento majetek kapitule olomoucké. Ta potom ves v druhé polovině 16. století znovu osazuje avšak na jiném místě, než stála původní osada, neboť ve vkladu z roku 1602 se uvádí ves Děšov (Ješov) s pustým dvorem a pole zvaná Starý Děšov (Ješov). Ani v rukou olomoucké kapituly však dlouho nepobyla. Již v roce 1600 ji totiž kapitula opět prodává a to chudobínskému panství, pod kterým nakonec zůstala celých 248 let až do roku 1848, kdy byla zrušena robota. Jelikož mělo zdejší obyvatelstvo přirozený spád spíše do Luké, byl proto Ješov brzy po roce 1848 k Luké nakonec také přifařen i přiškolen a tak zůstal až dodnes.


Současnost

Nyní je Ješov součástí obce Luká a to společně s dalšími čtyřmi vesnicemi (Březinou, Javoříčkem, Střemeníčkem a Veselíčkem). Katastr této části má rozlohu 192 ha, z toho činí přibližně 71% orná půda, 20% lesní půda, 5% zahrady a trvalé travní porosty a 3% plochy zastavěné. Počet obyvatel je dnes odhadován přibližně na 150. Jelikož je však migrace obyvatelstva v posledních letech podstatně vyšší než dříve, může být tento údaj poněkud zavádějící. Co se týče počtu domů, je zde evidováno celkem 52 adres.


Obecní a jiné stavby

Po převodu zdejší prodejny smíšeného zboží do soukromého vlastnictví, patří dnes obci následující: hasičská zbrojnice, která byla postavena již v šedesátých letech minulého století, dále místní obecní hřiště a nově také objekt kaple sv. Václava, jejíž stavba byla dokončena v roce 2006. Mezi další sakrální objekty můžeme zařadit také dva kříže, z nichž jeden se nachází na dolním rozcestí obce a druhý před domem číslo 37. Mimo stavby lokalizované přímo v obci by bylo dobré zmínit také samostatně stojící objekt Ješovský Dvůr, jež se nachází v jižní části katastru. Na mapě II.vojenského mapování z let 1837-1838 je označen jako Chudweiner Schäferei. Je tedy zřejmé, že se jedná o bývalý ovčín, jež patřil pod chudobínský velkostatek. Podle dochovaných pramenů se udává, že dvůr chudobínského velkostatku v Ješově, obhospodařovaný v drobném pachtu, měl před 1. pozemkovou reformou výměru celých 743,60 ha půdy, což se rovná přibližně dnešní velikosti všech orných ploch obce Luká dohromady (tedy katastrálních území Březiny, Javoříčka, Ješova, Luké, Střemeníčka a Veselíčka).


Kulturní akce

Pouť na svatého Václava
Stavění a kácení májky


Vybavenost

Elektrifikace (2007 kompletní výměna stožárů a kabelů)
Plynofikace (provedena po roce 2000)
Telefonní linka (kompletní výměna kabelů v 90. letech)
Veřejné osvětlení (2007 kompletní výměna)
Veřejný rozhlas (2007 kompletní výměna a přechod na bezdrátový)
Bezdrátový internet (od roku 2006 jsou v obci dva poskytovatelé - TJ Computers a Baja)
Mobilní sítě (dostupnost signálu pro O2, Vodafone i T-mobile)

během příštího roku je dále plánována výstavba nové kanalizace a vodovodu


Dostupnost

Obcí prochází silnice II.třídy č. 373, jež je hlavní spojkou mezi městy Litovel a Konice. Dopravní spojení obce je s těmito městy zajištěno pravidelnou autobusovou dopravou. Pokud se rozhodnete zaměnit Váš automobil nebo autobus za kolo či „vlastní nohy“, máte zde na výběr hned ze tří tras z toho dvě cyklotrasy (č.6025 z Olomouce na Bouzov a č.6037 z Prostějova na Bouzov) a jednu trasu pěší (modrá turistická značka vedoucí z Choliny do Javoříčka).
Obec Ješov Adresa : http://jesov.hostuju.cz/
Kategorie: Instituce, organizace, úřady
Klíčová slova: Ješov, Bouzov, Javoříčské jeskyně
Uloženo: 10.10.2007
Hodnocení (jako ve škole) 
Hlasuj:   1 2 3 4 5
Hodnocení recenze: 1
Hodnocení webu: 1.3

 
Copyright © 2005-2021 by Zdeněk Hejl. Zásady ochrany osobní­ch údajů.
Napište (nechte si napsat) recenzi. Hodnocení­ a kritika webu Web-Recenze.cz | Reklama zde